Edizioni Condaghes
Edizioni Condaghes

condaghes.com

Titoli
Titoli
Autori
Notizie
Documenti

CATALOGO

A s´ātera ala de s´ispigru

e su chi Alisedda b´at agatadu

Autore/i Lewis Carroll
A cura di Maria Grazia Pichereddu
Illustratore Raffaele Pichereddu
Anno di edizione 2015
ISBN 978-88-7356-808-7
Collana Su trenu rúbiu
Pagine 156 (illustrato)
Supporto e-book
Prezzo € 2,99
A s´ātera ala de s´ispigru

Alisedda brincat a s´àtera ala de s´ispigru e b´agatat unu mundu totu a s´imbesse. "Bisòngiat de cùrrere meda pro abarrare in ue ses" narat sa Reina Ruja. "Cando sas paràulas cherent nàrrere cosas meda, las pago de prus" narat Tziu Ballallou. E ite nos ant a contare su Muschineddu, sa Cabra, Pedru Sìmula e Pedru Pischeddu, su Cadderi Biancu e totu sos àteros personàgios istravagantes de custa aventura istraordinària?

A pustis de su biàgiu in ´Wonderland´, Alisedda intrat in un´àteru mundu fantàsticu.

Pro totu sas edades.