Edizioni Condaghes
Edizioni Condaghes

condaghes.com

Týtulos
Týtulos
Autores
Novas
Documentos

CATÀLOGU

A ballu tango

(n)e(u)roticalimba

Autore/es Antoni Arca
2010
ISBN 978-88-7356-802-5
Colletzione Paberiles
Pàginas -
Suportu e-book
Prèsu € 1,99
A ballu tango

Un┤òmine isetat de partire. Un┤àteru òmine acabat de arribare in domo de un┤amigu. Un┤òmine e una fèmina sunt in su letu issoro. Unu giòvanu istudiante cheret intervistare a su mere de s┤olivàriu. Logos distantes, tempos distantes, ma totu est cosidu a pare. Ogni contu intrat in su contu. Presente, tempus coladu e tempus benidore. Su tempus bòidu e firmu de s┤isetu. Ma ogni atzione cumintzada cheret semper chi li siat dadu acabu.

Custu est su primu libru de sa colletzione "paberiles" pro su progetu internatzionale Medi Terra, nàschidu pro acurtziare sas literaduras de Catalugna, Còrsica e Sardigna.