Edizioni Condaghes
Edizioni Condaghes

condaghes.com

Titoli
Titoli
Autori
Notizie
Documenti

CATALOGO

A ballu tango

(n)e(u)roticalimba

Autore/i Antoni Arca
Anno di edizione 2010
ISBN 978-88-7356-802-5
Collana Paberiles
Pagine -
Supporto e-book
Prezzo € 1,99
A ballu tango

Un┤òmine isetat de partire. Un┤àteru òmine acabat de arribare in domo de un┤amigu. Un┤òmine e una fèmina sunt in su letu issoro. Unu giòvanu istudiante cheret intervistare a su mere de s┤olivàriu. Logos distantes, tempos distantes, ma totu est cosidu a pare. Ogni contu intrat in su contu. Presente, tempus coladu e tempus benidore. Su tempus bòidu e firmu de s┤isetu. Ma ogni atzione cumintzada cheret semper chi li siat dadu acabu.

Custu est su primu libru de sa colletzione "paberiles" pro su progetu internatzionale Medi Terra, nàschidu pro acurtziare sas literaduras de Catalugna, Còrsica e Sardigna.