Edizioni Condaghes
Edizioni Condaghes

condaghes.com

Tėtulos
Tėtulos
Autores
Novas
Documentos

CATÀLOGU

A s´ātera ala de s´ispigru e su chi Alisedda b´at agatadu

Autore/es Lewis Carroll
A cura de Maria Grazia Pichereddu
Illustradore Raffaele Pichereddu
2011
ISBN 978-88-7356-171-2
Colletzione Su trenu rúbiu
Pàginas 156 (pintadu)
Formadu Dim. 120x200 mm
Suportu Libru
Prèsu € 12,00
A s´ātera ala de s´ispigru e su chi Alisedda b´at agatadu

Alisedda brincat a s´àtera ala de s´ispigru e b´agatat unu mundu totu a s´imbesse. "Bisòngiat de cùrrere meda pro abarrare in ue ses" narat sa Reina Ruja. "Cando sas paràulas cherent nàrrere cosas meda, las pago de prus" narat Tziu Ballallou. E ite nos ant a contare su Muschineddu, sa Cabra, Pedru Sìmula e Pedru Pischeddu, su Cadderi Biancu e totu sos àteros personàgios istravagantes de custa aventura istraordinària?

A pustis de su biàgiu in ´Wonderland´, Alisedda intrat in un´àteru mundu fantàsticu.

Pro totu sas edades.