Edizioni Condaghes
Edizioni Condaghes

condaghes.com

Titoli
Titoli
Autori
Notizie
Documenti

CATALOGO

S┤Órvule de sos sardos

Autore/i Micheli Ladu
Anno di edizione 2005
ISBN 978-88-7356-077-7
Collana Paberiles
Pagine 130
Formato Dim. 120x170 mm
Supporto Libro
Prezzo € 7,00
S┤Órvule de sos sardos

Ollolai, austu 1490. Unu piloccu mortu. Una bidda intrea chi brusiat.
Custu contu est unu biazu longu deghe annos in s┤istoria de sa Sardinna chi comintzat e acabat  in Aristanis. Su soddu de s┤Arborea acumpanzat su caminu de su protagonista. Unu bisu de libertade e fortzis una maladissione  impresonados in cussu soddu e in mesu de totu custu su mundu judicale chi curret cara a sa derruta.
Poite est istau mortu cussu piloccu? Chie at brusiadu cussu bisu de libertade? Cale est cussa maladissione? Chie no at cherthiu prus s┤Arvule de sos Sardos?